f Visite - Medizz
Met de Z van zorg
Terug Visite
Beide praktijklocaties zijn met het openbaar vervoer goed bereikbaar, hier hebben wij alles voor handen om uw gezondheid goed te kunnen beoordelen.

Wanneer uw omstandigheden een praktijkbezoek niet toelaten kunt u een visite aanvragen. Daarvoor belt u 's morgens tussen 8.00 uur en 11.00 uur met de assistente: 073 - 64 11 931