f Duiken - Medizz
Met de Z van zorg
Terug Duiken
Duikers dienen iedere drie jaar (of jaarlijks als iemand vijftig jaar of ouder is) goedgekeurd te worden om te mogen duiken. De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) stelt dat alle leden bij deelname aan onderwatersportactiviteiten duikmedisch gekeurd moeten zijn. Als huisartsenpraktijk onderschrijven wij dit advies. Net zo goed als dat uzelf ook uw apparatuur steeds nakijkt, kijken wij u graag regelmatig na wanneer u deze sport beoefend. 

Voor een duikkeuring belt u met: 073 - 64 11 931. De kosten van een duikkeuring zijn €45,00.