f Rijbewijs - Medizz
Met de Z van zorg
Terug Rijbewijs
Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. En voor die van anderen. Om te mogen rijden moet u daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Heeft u bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruikt u medicijnen die invloed hebben op hoe u rijdt? Dan mag u niet altijd de weg op. Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier Eigen verklaring. Als u één of meer vragen met 'ja' heeft beantwoord, moet u naar een arts. Als huisartsenpraktijk verrichten wij deze keuringen. De kosten hiervoor zijn € 80,36.

Voor een rijbewijskeuring belt u: 073 - 64 11 931