f Nieuws - Nieuwsbrief december 2018 - Medizz
Met de Z van zorg
Nieuwsbrief december 2018
Nieuwsbrief Medizz – december 2018


ACCREDITATIE PRAKTIJK

Patiënten het vertrouwen geven dat zij verantwoorde zorg krijgen, dat is het doel van certificeren. 
In oktober heeft bij onze praktijk de jaarlijkse accreditatie plaatsgevonden. Uit deze audit is gebleken dat wij alles
goed op orde hebben. We hebben dan ook weer onze accreditatie behaald. We zijn trots op ons team hoe zij dit
al zes jaar zo goed voor elkaar hebben.

ZELFMANAGEMENT PROJECT

We hebben een mooie zaterdagochtend in oktober gehad met veel patiënten die onze praktijk hebben bezocht
om mee te doen aan het project “hoe gezond ben ik”. We hadden patiënten uitgenodigd tussen de 35 en 50 jaar
die geen medicatie gebruiken. Van bloeddruk meten, suiker meten, gewicht maar ook gesprek met diëtiste of
spreekuur samen sporten. We zullen in 2019 weer een zelfmanagement project gaan opstarten.

VIP]APP

Via deze app kunt u digitaal met ons communiceren. Dit is vooral makkelijk voor niet spoed]eisende vragen. Dit
is een veilige manier. Kijk voor meer informatie op www.ikbenvip.nl of vraag er naar bij de assistente.

POH SOMATIEK

Door de  toenemende vergrijzing van de maatschappij en de verschuiving van  ziekenhuiszorg naar zorg  thuis,
krijgt  de  huisarts  steeds  meer  taken  en  verantwoordelijkheden.  Hiervoor  heeft  de  huisarts  hulp  van  de
praktijkondersteuner. 
Een  Praktijkondersteuner  Huisarts  (POH)  is  een  verpleegkundige  die  een  post]HBO
opleiding Praktijkondersteuning van de Huisartsenpraktijk heeft gevolgd. De praktijkondersteuner heeft de zorg
voor chronisch zieken. De huisarts kan u onder andere voor de volgende zaken naar de praktijkondersteuner
verwijzen:

* Het geven van voorlichting, advies en instructie aan mensen met COPD (longziekten) en astma.
* Het verrichten van een longfunctiemeting
* Het begeleiden bij het stoppen met roken
* Het begeleiden en het geven van advies aan mensen met een chronisch ziekte en aan hun mantelzorgers.
* Het geven van gezondheidsvoorlichting en/of advies ten aanzien van medicijngebruik
*  De  controle  en  begeleiding  van  mensen  met  (het  risico  op)  hart]  en  vaatziekten  (HVZ).  Hieronder  vallen
patiënten met al bekende HVZ (infarct, beroerte, etalagebenen, etc), maar ook mensen met een verhoogd risico
op HVZ (hypertensie, roken, belaste familie, etc)
* Het begeleiden van dementerende ouderen en hun mantelzorgers
* Het begeleiden en ondersteunen van mensen die ingeschreven staan voor een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Nadat de huisarts u verwezen heeft naar de praktijkondersteuner, zal zij u informatie geven over haar functie,
haar taak en het doel van de verwijzing.
De praktijkondersteuner is een professional en heeft haar eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De
huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de verleende zorg.
De praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisartsen. Zij heeft regelmatig overleg met de huisarts over
haar bevindingen en zij bespreekt met de huisartsen de verdere behandeling.
Als de huisarts u naar de praktijkondersteuner verwijst, kunt u met haar een afspraak maken voor het spreekuur
of een visite bij u thuis.

Werkdagen  praktijkondersteuner: 
Maandag,  woensdag  en  donderdagochtend  op  de  Frans  Fransenstraat
Donderdagmiddag en vrijdagochtend op de Copernicuslaan

GRIEP

Bij griepsymptomen heeft u hoge koorts, hoofdpijn en spierpijn in uw hele lichaam.
Wat kunt u daar tegen doen: Neem genoeg rust. Drink 1,5 tot 2 liter per dag (water, thee).  
U kunt paracetamol nemen. Na 3 tot 5 dagen is griep meestal over. 
Bel uw huisarts als u ook klachten krijgt: benauwd worden, veel slijm ophoesten, suf worden, heel weinig drinken
en plassen.
Kijk voor meer informatie en tips op: https://www.thuisarts.nl/griep

VOORNEMENS VOOR 2019

Goede  voornemens  kunt  u  altijd  hebben  (niet  alleen  in  januari).  Wilt  u  iets  aan  uw  leefstijl  aanpassen/
verbeteren? We helpen u graag het hele jaar door (denk aan hulp bij SMR, afvallen, psychische problemen).  
Namens ons team wensen wij u een hele fijne feestdagen en alvast een heel gezond en gelukkig 2019.

Team Medizz