f Klacht - Medizz
Met de Z van zorg
Klacht
Wij proberen u altijd zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over onze zorg of dienstverlening. Dan betreuren wij dit en hopen wij dat u ons daarop wijst. In gesprek met u kunnen wij daarvan leren, onze zorg verbeteren en zo mogelijk maatregelen nemen richting de toekomst. Onze praktijk heeft intern een heldere klachtenprocedure beschreven om uw klacht zorgvuldig te behandelen. Ook is onze praktijk aangesloten bij Stichting Klachten & Geschillen eerstelijnszorg Eindhoven, bereikbaar via www.skge.nl.

Voorkom een klacht door op tijd aan te geven waar u bij ons in de praktijk mogelijk tegenaan loopt of wanneer u suggesties heeft hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Heeft u klachten, tips of opmerkingen? Gebruikt u dan onderstaand formulier, of neemt u telefonisch contact met ons op.


Naam E-mail Telefoonnummer Uw klacht/opmerking