f POH-GGZ Jeugd - Medizz
Met de Z van zorg
Terug POH-GGZ Jeugd
Veel jongeren praten liever niet over psychische problemen. Toch is je verhaal met iemand delen vaak de eerste stap naar een oplossing. Als je problemen of vervelende gevoelens gaat opkroppen, krijg je er vaak steeds meer last van. Erover praten met iemand die jij vertrouwt, zoals een goede vriend of vriendin, je ouders of een leraar, lucht op. In sommige gevallen is hulp uit je omgeving echter niet genoeg. Je kunt dan de hulp inschakelen van de Praktijkondersteuner Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) Jeugd. De praktijkondersteuner ziet kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.Wat kan er verwacht worden van de POH-GGZ jeugd:

-  Alle vragen die betrekking hebben op psychisch welzijn van jeugdigen tot 18 jaar. Denk aan opvoeding, gedrag, ontwikkelings en/of faseproblematiek.
-  Formele diagnostiek blijft onder de basis GGZ of specialistische GGZ vallen.
Wel kan ik hierin met jullie meedenken en voorstellen doen. De POH GGZ jeugd werkt m.n. oplossingsgericht en normaliserend.
-  M.b.t. leerproblematiek; hier is eerst de school voor verantwoordelijk. Ook hierin kan de POH-GGZ jeugd met ouders en school meedenken welke mogelijkheden er zijn.