f POH-GGZ - Medizz
Met de Z van zorg
Terug POH-GGZ
Steeds meer huisartsenpraktijken hebben een praktijkondersteuner GGZ in de praktijk, zo ook bij Medizz. De praktijkondersteuner GGZ werkt samen met de huisarts bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische klachten.

Met een praktijkondersteuner in de praktijk, is er de mogelijkheid om laagdrempelig aan de slag te gaan met uw psychische klachten. Over het algemeen kunt u snel terecht bij de praktijkondersteuner.

In een of twee intakegesprekken brengt de praktijkondersteuner uw klachten in kaart en waar deze mogelijk vandaan komen. Vervolgens adviseert de praktijkondersteuner over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts en praktijkondersteuner, of een verwijzing naar een andere hulpverlener (zoals maatschappelijk werk, psychologenpraktijk, GGZ instelling)


U kunt met de huisarts bespreken of een gesprek met de praktijkondersteuner voor u zinvol kan zijn.


Werkdagen praktijkondersteuner GGZ

Dinsdag gehele dag en woensdagochtend (Frans Fransenstraat)
Donderdagochtend en vrijdagochtend (Copernicuslaan)