f POH-Somatiek - Medizz
Met de Z van zorg
Terug POH-Somatiek
Door de toenemende vergrijzing van de maatschappij en de verschuiving van ziekenhuiszorg naar zorg thuis krijgt de huisarts steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Hiervoor heeft de huisarts hulp van de praktijkondersteuner. Een Praktijkondersteuner Huisarts (POH) is een verpleegkundige die een post-HBO opleiding Praktijkondersteuning van de Huisartsenpraktijk heeft gevolgd. De praktijkondersteuner heeft de zorg voor chronisch zieken. De huisarts kan u onder andere voor de volgende zaken naar de praktijkondersteuner verwijzen:

  • Het geven van voorlichting, advies en instructie aan mensen met COPD (longziekten) en astma
  • Het verrichten van een longfunctiemeting
  • Het begeleiden bij het stoppen met roken
  • Het begeleiden en het geven van advies aan mensen met een chronisch ziekte en aan hun mantelzorgers.
  • Het geven van gezondheidsvoorlichting en/of advies ten aanzien van medicijngebruik
  • De controle en begeleiding van mensen met (het risico op) hart- en vaatziekten (HVZ). Hieronder vallen patiënten met al bekende HVZ (infarct, beroerte, etalagebenen, etc), maar ook mensen met een verhoogd risico op HVZ (hypertensie, roken, belaste familie, etc)
  • Het begeleiden van dementerende ouderen en hun mantelzorgers
  • Het begeleiden en ondersteunen van mensen die ingeschreven staan voor een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Nadat de huisarts u verwezen heeft naar de praktijkondersteuner zal zij u informatie geven over haar functie, haar taak en het doel van de verwijzing.

De praktijkondersteuner is een professional en heeft haar eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de verleende zorg.

De praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisartsen. Zij heeft regelmatig overleg met de huisarts over haar bevindingen en zij bespreekt met de huisartsen de verdere behandeling.

Als de huisarts u naar de praktijkondersteuner verwijst, kunt u met haar een afspraak maken voor het spreekuur of een visite bij u thuis.

Werkdagen praktijkondersteuner:
Maandag, woensdag op de Frans Fransenstraat
Donderdag op de Copernicuslaan